Transparentní účet

Název: Profi účet | Číslo: 9135331/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
19. 9. 2018 131,05 CZK — / — / — BROŽ PETR MGR. - JAROSLAVA BON (107-9168650227/100)
PLATBA/VKLAD VE PROSPĚCH ÚČTU
18. 9. 2018 286,00 CZK 50541103 / 558 / — MORAVIAPRESS s.r.o. (5445842/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
14. 9. 2018 - 356,41 CZK 18384813 / 308 / — KONZULTA BRNO, A.S. (27-8609550287/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
FA VIII
14. 9. 2018 - 1 815,00 CZK 434201788 / 308 / — VEOLIA ENERGIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ (43-2929530237/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
FA IX
14. 9. 2018 - 3 982,00 CZK 1810022809 / — / — (1071109390/5500)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
FA IX