Transparentní účet

Název: Profi účet | Číslo: 9135331/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
20. 2. 2019 103,21 CZK — / — / — BROŽ PETR MGR. - JAROSLAVA BON (107-9168650227/100)
PLATBA/VKLAD VE PROSPĚCH ÚČTU
14. 2. 2019 1 476,00 CZK 107001 / — / — MĚSTSKÁ KNIHOVNA MARIÁNSKÉ LÁZ (107-0009135331/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
14. 2. 2019 - 1 092,00 CZK 600013 / 308 / — (72290203/300)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
FA II
14. 2. 2019 - 1 847,70 CZK 20190078 / — / — (180893386/300)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
FA II
14. 2. 2019 - 138,00 CZK 1900046 / — / 8 STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA (35338511/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
FA II