Transparentní účet

Název: Profi účet | Číslo: 9135331/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
20. 4. 2018 60,00 CZK 2018114 / 308 / — MĚSTO VOLARY (3489470297/100)
PLATBA/VKLAD VE PROSPĚCH ÚČTU
19. 4. 2018 6 600,00 CZK 2018110 / 308 / — SUZ MV Praha (52626881/710)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
PYORD1001679379 679379 AMIF407,0444,S1210117,NAJEM 3/18 KV
19. 4. 2018 375,00 CZK — / 308 / — Čarná Andrea (1157325043/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
18. 4. 2018 - 2 088,50 CZK 2180296 / 308 / — TECHNICKÝ A DOPRAVNÍ SERVIS, S (8862840237/100)
SLUŽBY II.Q
FA IV
18. 4. 2018 - 2 591,80 CZK 20180219 / — / — (180893386/300)
MATERIÁL
FA IV