Transparentní účet

Název: profi účet | Číslo: 115-8743160247/0100
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
12. 3. 2019 54 358,00 CZK 201901 / — / — (0/100)
VKLAD HOTOVOSTI
BAUDLEROVÁ LUCIE
PLOŠINA PRO ANIČKU