Transparentní účet

Název: Profi účet | Číslo: 115-4266570287/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
18. 12. 2018 - 14 885,00 CZK 152018 / — / — (209687720/600)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
18. 12. 2018 - 176,00 CZK 203 / 8 / — ŠTĚTKA JAROSLAV (462844371/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
18. 12. 2018 - 2 000,00 CZK 102018 / 308 / — ŠTENGLOVÁ BABIČKOVÁ MILUŠE (876343331/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
18. 12. 2018 - 7 200,00 CZK 2018024 / 308 / — (277401771/300)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
18. 12. 2018 - 1 950,00 CZK 201814847 / 308 / — (2000320847/2010)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU