Transparentní účet

Název: Profi účet | Číslo: 115-4266570287/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
20. 4. 2018 - 466,00 CZK 2182552365 / 308 / — (4179052/800)
52
20. 4. 2018 - 3 179,54 CZK 1333913141 / 308 / — (500114004/2700)
53
20. 4. 2018 - 2 100,00 CZK 1809 / 308 / — (216901887/600)
9025
20. 4. 2018 - 17 107,00 CZK 2180308 / 308 / — TECHNICKÝ A DOPRAVNÍ SERVIS, S (8862840237/100)
9026
20. 4. 2018 - 64 346,73 CZK 5218344708 / 308 / — VEOLIA ENERGIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ (43-2929530237/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU