1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
3. 4. 2020 - 47,13 CZK 5133750326 / — / 3621960912 (500114004/2700)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
hovorne k 3/20, O2
3. 4. 2020 - 532,40 CZK 5133750314 / — / 3606275894 O2 CZECH REPUBLIC A.S. (27-4908440207/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
hovorne k 3/20, O2
3. 4. 2020 - 943,00 CZK 202004626 / — / — (290017897/300)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
uklid. material, Gaudium
2. 4. 2020 3 200,00 CZK 20002 / — / — PRŮCHA JIŘÍ (215885627/600)
INT 01.04.20/16 14 34 0460711
2. 4. 2020 370 000,00 CZK 5331333 / 558 / — MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ (720331/100)
PLATBA/VKLAD VE PROSPĚCH ÚČTU