Transparentní účet

Název: PROFIÚČET | Číslo: 115-1521070287/0100
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
1. 3. 2018 - 6 006,12 CZK 75215268 / — / — (670100-2205745013/6210)
JARMILA SLOVÁKOVÁ
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ