Transparentní účet

Název: PROFIÚČET | Číslo: 115-1521070287/0100
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
5. 12. 2018 500,00 CZK — / — / — SLOVÁKOVÁ JARMILA (35-7364500227/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
Jarmila Slováková
30. 11. 2018 - 329,00 CZK — / — / — (0/100)
BALÍČEK TRANSAKCÍ
30. 11. 2018 - 169,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
30. 11. 2018 - 0,34 CZK — / — / — (0/100)
ODEPSANÝ ÚROK
1. 3. 2018 - 6 006,12 CZK 75215268 / — / — (670100-2205745013/6210)
JARMILA SLOVÁKOVÁ
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ