Transparentní účet

Název: "PROJEKT ŠANCE" | Číslo: 115-2391760267/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
24. 9. 2018 2 500,00 CZK — / — / — ŘÍDKÝ LUBOŠ (94-4656790277/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
Pouzij to tak, jak nejlepe uznas za vhodne, fandim ti.
24. 9. 2018 200,00 CZK — / — / — Knauerová Jana (1812283143/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
24. 9. 2018 1 250,00 CZK — / — / — SUSLIKOVA NIKOLA (269953912/300)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Pro 2fruit days od Petky Domanske
24. 9. 2018 250,00 CZK — / — / — Jan Doležal (1168480022/3030)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
24. 9. 2018 2 000,00 CZK 9 / — / — JARO EVENT s.r.o. (7993096001/5500)
JARO EVENT s.r.o.
JARO EVENT - "na nanuka" -)))