Transparentní účet

Název: PROJEKT SVĚTÝLKO PRO MAMINKU | Číslo: 115-9922810297/0100
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
5. 6. 2019 500,00 CZK — / — / — EHRENTHAL MARIANNE (27-9681550227/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU