Transparentní účet

Název: PROKRAJ | Číslo: 115-2638450237/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
31. 1. 2019 - 169,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
31. 12. 2018 - 169,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
31. 12. 2018 - 0,29 CZK — / — / — (0/100)
ODEPSANÝ ÚROK
10. 12. 2018 500,00 CZK 9 / — / — WAMB V.O.S. (43-6233380267/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
30. 11. 2018 - 169,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU