Transparentní účet

Název: PROKRAJ | Číslo: 115-2638450237/0100
 1 - 2 - 3 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
31. 3. 2018 - 169,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
31. 3. 2018 - 4,89 CZK — / — / — (0/100)
ODEPSANÝ ÚROK
28. 3. 2018 1 000,00 CZK — / — / — JURINA OKSANA (191054836/300)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
28. 2. 2018 - 169,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
28. 2. 2018 - 1,91 CZK — / — / — (0/100)
ODEPSANÝ ÚROK