Transparentní účet

Název: PROKRAJ | Číslo: 115-2638450237/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
4. 9. 2018 1 000,00 CZK — / — / — (0/100)
VKLAD HOTOVOSTI
31. 8. 2018 - 169,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
31. 8. 2018 - 5,63 CZK — / — / — (0/100)
ODEPSANÝ ÚROK
14. 8. 2018 - 250,00 CZK — / 898 / — (600214-0110419999/100)
upomínka k debetu (Oznámení)
1UPPDPOD
31. 7. 2018 - 169,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU