Transparentní účet

Název: R-PROJEKT CZ, z.s. | Číslo: 107-9346920227/0100
 1 - 2 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
28. 2. 2018 - 0,05 CZK — / — / — (0/100)
ODEPSANÝ ÚROK
28. 2. 2018 - 5,00 CZK — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY
19. 2. 2018 100,00 CZK — / — / — SEDLÁČKOVÁ ROMANA (107-9347770267/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
31. 1. 2018 - 0,05 Kč — / — / — (0/100)
ODEPSANÝ ÚROK
31. 1. 2018 - 5,00 Kč — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY