Transparentní účet

Název: Rada pro podporu veterin. homeop., z.s. | Číslo: 115-5811590297/0100
 1 - 2 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
23. 4. 2018 900,00 CZK 1 / — / — JIŘIČKA MICHAL (51-8925770257/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
Jiřička člen 2019
5. 4. 2018 169,00 CZK — / — / 5811590297 MOJE ODMĚNY (43-6964420277/100)
BONUS ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
Bonus 100.00%
31. 3. 2018 - 169,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
5. 3. 2018 169,00 CZK — / — / 5811590297 MOJE ODMĚNY (43-6964420277/100)
BONUS ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
Bonus 100.00%
28. 2. 2018 - 169,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU