Transparentní účet

Název: Sdružení OOOD-Ďáblice | Číslo: 115-7678560257/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
30. 11. 2018 - 0,25 CZK — / — / — (0/100)
ODEPSANÝ ÚROK
5. 11. 2018 100,00 CZK 9 / 8 / — REXA RADIMÍR (78-4650190297/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
31. 10. 2018 - 90,00 CZK — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY
10. 10. 2018 - 2 000,00 CZK 9 / 8 / — REXA RADIMÍR (78-4650190297/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
10. 10. 2018 - 1 254,50 CZK 9 / 8 / — VLACH MICHAEL (27-8801960227/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU