Transparentní účet

Název: RADOSTNÉ ČESKO - Transparentní 2 | Číslo: 115-5087400287/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
31. 1. 2019 - 169,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
31. 12. 2018 - 169,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
30. 11. 2018 - 169,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
30. 11. 2018 - 0,28 CZK — / — / — (0/100)
ODEPSANÝ ÚROK
6. 11. 2018 1 000,00 CZK 777 / 308 / — RADOSTNÉ ČESKO (115-5087140227/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
prevod