Transparentní účet

Název: Rodinné centrum Dobříšek, z.s. | Číslo: 107-7733010267/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
18. 9. 2018 720,00 CZK 20180244 / 308 / — Pavel Kostrhoun (1249427039/3030)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
18. 9. 2018 600,00 CZK 20180270 / 308 / — Vondrusová Markéta (1654619173/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
18. 9. 2018 2 500,00 CZK 20180275 / 308 / — Tydlačková Pavla (1205624153/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Petr Švehla
18. 9. 2018 - 1 572,00 CZK 26423 / 8 / — (2100425769/2010)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
RC Dobříšek
17. 9. 2018 - 1 302,00 CZK 1344871364 / — / — (2200458277/2010)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
RC Dobříšek