Transparentní účet

Název: RUSOVÁ VERONIKA | Číslo: 115-6960340237/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
23. 4. 2018 150,00 CZK 150 / — / — ROUDOVÁ RADKA (3391220257/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
23. 4. 2018 300,00 CZK — / — / — Lucie Pohořálková (1019310599/6100)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Karolína Pohořálková 1.B
23. 4. 2018 150,00 CZK — / — / — Mgr. Terezie Štýsová (413220001/5500)
Mgr. Terezie Štýsová
Eliška Štýsová
20. 4. 2018 150,00 CZK — / — / 308 Král Josef (940566063/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Marie Králová
16. 4. 2018 150,00 CZK — / — / — Sedlárová Michaela (995930053/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Daniel Sedlár 2001