Transparentní účet

Název: RUSOVÁ VERONIKA | Číslo: 115-6960340237/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
20. 9. 2018 150,00 CZK — / — / 308 Král Josef (940566063/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Marie Králová
19. 9. 2018 150,00 CZK — / — / — KORDIKOVA MONIKA (193796120/300)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Ples - Kordik
19. 9. 2018 300,00 CZK — / — / — KORDIKOVA MONIKA (193796120/300)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Ples 2018/7,8 Kordik
18. 9. 2018 1 050,00 CZK — / — / — GABRIELOVA VLADIMIRA (246577539/300)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Nikola Bicanovska
18. 9. 2018 1 200,00 CZK 161162969 / — / — DVOŘÁK JIŘÍ (27-0128020297/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU