Transparentní účet

Název: SAMOJEDI - CZ z.s. | Číslo: 115-5494670217/0100
 1 - 2 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
30. 11. 2018 - 169,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
31. 10. 2018 - 169,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
16. 7. 2018 50,00 CZK 1 / — / — SKLÁDAL MARTIN (196113356/600)
INT 15.07.18/21 00 39 0388370
Martin Skladal +Desiree Peyton
9. 5. 2018 200,00 CZK — / — / — HALAMA JOSEF (605319743/300)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Clensky prispevek,Halamova Sylva
2. 5. 2018 150,00 CZK — / — / — Janíková, Dagmar (2401290036/2010)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Členský příspěvek