Transparentní účet

Název: SANDR MICHAL | Číslo: 115-8265900297/0100
 1 - 2 - 3 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
28. 2. 2019 - 6,00 CZK — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY
12. 2. 2019 2 000,00 CZK — / — / — SANDR MICHAL (107-4985220267/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
12. 2. 2019 - 2 000,00 CZK — / — / — SANDR MICHAL (107-4985220267/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
Vráceno - záměna účtu
31. 12. 2018 - 12,00 CZK — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY
27. 12. 2018 4 000,00 CZK — / — / — SANDR MICHAL (107-4985220267/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
Kaňa - na nájem