Transparentní účet

Název: Sbírka | Číslo: 107-0484410267/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
14. 8. 2018 62 225,00 CZK 561231 / — / — (0/100)
VKLAD HOTOVOSTI
ZIMOVČÁK JOSEF
POKLADNA ŽDÁR NAD SÁZAVOU
14. 8. 2018 - 29,00 CZK — / 898 / — (600218-3110660000/100)
POPLATEK-VKLAD NA PŘEPÁŽCE
10. 8. 2018 500,00 CZK 5041975 / — / — Daubner Jan,Ing. (1976528143/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Daubner Jan
9. 8. 2018 100,00 CZK — / — / — Ing. Miloš Lang (6389014001/5500)
Ing. Miloš Lang
6. 8. 2018 - 150 000,00 CZK 29235715 / — / — NADAČNÍ FOND DĚTSKÉ ONKOLOGIE (3503770297/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU