Transparentní účet

Název: SBÍRKA ZÁMEČEK PARDUBICE | Číslo: 115-3929470267/0100
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
31. 5. 2018 - 60,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
30. 4. 2018 - 60,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
31. 3. 2018 - 60,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
28. 2. 2018 - 7,00 CZK — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY
6. 2. 2018 20 000,00 Kč — / — / — Bobek František,Ing. (406778103/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
dar 20000 Kč_vklad František Bobek