Transparentní účet

Název: SBÍRKA ZÁMEČEK PARDUBICE | Číslo: 115-3929470267/0100
 1 - 2 - 3 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
31. 1. 2019 - 60,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
31. 12. 2018 - 60,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
30. 11. 2018 - 12,00 CZK — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY
21. 11. 2018 2 000,00 CZK 180520 / 308 / — ČESKÁ OBEC SOKOLSKÁ (27-7699580257/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
12. 11. 2018 1 200,00 CZK — / — / — VANKAT MILAN (240265788/300)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Prispevek zaku Gymnazia Jaroslava Heyrovskeho z Prahy a zaku ZS Hermanuv Mestec jako podekovani za poucnou prohlidku vily.