Transparentní účet

Název: SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH OBČANŮ PRAHY | Číslo: 115-5223490257/0100
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
9. 8. 2018 115,00 CZK 123 / — / — KUČERA PETR JUDR. (19-5587310237/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU