Transparentní účet

Název: SDRUŽENÍ PRO OBNOVU VARHAN V KOSTELE NEJ | Číslo: 115-0099660227/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
14. 2. 2019 6 945,00 CZK — / — / — (0/100)
VKLAD HOTOVOSTI
dar farnosti
14. 2. 2019 - 29,00 CZK — / 898 / — (600218-3110140000/100)
POPLATEK-VKLAD NA PŘEPÁŽCE
13. 2. 2019 5 000,00 CZK 8880214 / — / — Johana Böhmová (1045562028/3030)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
JOHANA BOHMOVA
12. 2. 2019 - 544 500,00 CZK 1902 / 308 / — KÁNSKÝ JAROMÍR (19-0835730247/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
FA 1902 KÁNSKÝ BRACHTL 28.1.19
8. 2. 2019 750,00 CZK 8881006 / — / — Magdalena Dobruská (515278001/5500)
Magdalena Dobruská
MAGDALENA DOBRUSKA