Transparentní účet

Název: SDRUŽENÍ PRO OBNOVU VARHAN V KOSTELE NEJ | Číslo: 115-0099660227/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
23. 5. 2019 200,00 CZK — / — / — SIŘINKOVÁ MARTINA (875380237/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
s díky za báječný kalendář
20. 5. 2019 300,00 CZK — / — / — Kylar Jakub (1030140113/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
20. 5. 2019 4 523,00 CZK — / — / — (0/100)
VKLAD HOTOVOSTI
Májové oslavy 18.5.2019
20. 5. 2019 - 29,00 CZK — / 898 / — (600218-3110140000/100)
POPLATEK-VKLAD NA PŘEPÁŽCE
17. 5. 2019 2 760,00 CZK — / — / — (0/100)
VKLAD HOTOVOSTI
DAR ZUŠ DOBŘÍŠ