Transparentní účet

Název: Sea Shepherd Czech Republic, z. s. | Číslo: 115-6687960207/0100
 1 - 2 - 3 - 4 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
31. 1. 2019 - 60,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
31. 12. 2018 - 60,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
31. 12. 2018 - 24,00 CZK — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY
28. 12. 2018 100,00 CZK — / — / — Škytová, Simona (2401184495/2010)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
testtt sim
28. 12. 2018 100,00 CZK — / — / — KOUDELOVÁ ANDREA (43-6212050277/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
Dar koudelova