Transparentní účet

Název: SEMILÁCI | Číslo: 115-7028850287/0100
 1 - 2 - 3 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
31. 8. 2018 - 5 536,00 CZK 180081031 / 51 / 27038131 POB1086 (27-6180500287/100)
EXE138482/2018-530000-42
CELNÍ ÚŘAD PRO JIHOMORAVSKÝ KR
AJ
31. 8. 2018 - 169,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
31. 8. 2018 - 4,33 CZK — / — / — (0/100)
ODEPSANÝ ÚROK
31. 8. 2018 - 49,00 CZK — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY
30. 8. 2018 10 000,00 CZK — / — / — (0/100)
VKLAD HOTOVOSTI