Transparentní účet

Název: Severočeši.cz | Číslo: 115-3887350207/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
28. 2. 2019 - 60,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
31. 1. 2019 - 60,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
31. 1. 2019 - 12,00 CZK — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY
22. 1. 2019 - 300 000,00 CZK 261200 / 558 / — SEVEROČEŠI.CZ (43-2591100247/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
21. 1. 2019 - 600 000,00 CZK 261200 / 558 / — SEVEROČEŠI.CZ (43-2591100247/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU