Transparentní účet

Název: SILNICE LK A.S. | Číslo: 43-9618960207/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
15. 2. 2019 3 926,00 CZK 2019005700 / 2558 / — Allianz pojišťovna, (3530007/2700)
Allianz pojišťovna, a.s.
/AZP9936430431/STL 2019005700
15. 2. 2019 3 185 474,00 CZK 110190308 / 308 / — EUROVIA CS, A.S. SDRUŽENÍ ESA (115-2529250287/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
15. 2. 2019 1 210,00 CZK 110190356 / — / — Městys Zásada (963264359/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
15. 2. 2019 - 906,00 CZK 319001638 / — / — (5016230911/5500)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
15. 2. 2019 - 1 318,00 CZK 99190044 / — / — (265925471/300)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU