Transparentní účet

Název: SILNICE LK A.S. | Číslo: 43-9618960207/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
18. 9. 2018 2 977,00 CZK 110180793 / — / — ADOS HOLDING S.R.O. (234309668/300)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
PF 15 Silnice LK
17. 9. 2018 76 397,40 CZK 110180779 / — / — JACER - VYROBA (212461888/300)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
004180042 Silnice LK a.s.
17. 9. 2018 38 880,00 CZK 110180815 / 308 / — NEDOMYSLENO, s. r. o (131766399/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
ČMH Silnice LK - dopravní značení
17. 9. 2018 1 382,00 CZK 110180825 / 308 / — Město Nové Město pod (27-0988446319/800)
MESTO NOVE MESTO PS
SILNICE LK A.S.
REFUNDACE MZDY - HASICI
17. 9. 2018 - 3 498,00 CZK 2812159590 / — / — SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ (3507501/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU