Transparentní účet

Název: SILNICE LK A.S. | Číslo: 43-9618960207/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
24. 4. 2018 90,00 CZK 110180487 / 308 / — JAREŠOVÁ MARIE (316574/600)
INT 24.04.18/7 24 52 03799269
tel.popl.2/2018
24. 4. 2018 2 753,00 CZK 110180479 / 308 / — AZclean s.r.o. (990829319/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
24. 4. 2018 - 66 627,00 CZK 1810138 / — / — (1405103504/600)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
24. 4. 2018 - 375 100,00 CZK 318002013 / — / — (5016230911/5500)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
24. 4. 2018 835,00 CZK 110180512 / 308 / — OBEC KOŘENOV (1925451/100)
PLATBA/VKLAD VE PROSPĚCH ÚČTU
zimní údržba Jizerka - 4/2018-Siln