Transparentní účet

Název: SMB - MČ Střed Adopce zeleně | Číslo: 115-6687120267/0100
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
17. 9. 2018 108,00 CZK — / — / — KRÁLOVÁ TEREZA (94-2619460237/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
Děkuji za vaši péči o Přírodu.