Transparentní účet

Název: SNK EVROPŠTÍ DEMOKRATÉ | Číslo: 115-7511060277/0100
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
13. 8. 2018 - 19 311,60 CZK 18200662 / 308 / — (4338172/800)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
8. 8. 2018 100 000,00 CZK 44 / 308 / — SNK EVROPŠTÍ DEMOKRATÉ (115-4448810237/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
převod prostředků v rámci účtů SNK ED