Transparentní účet

Název: SNK Evropští demokraté | Číslo: 115-7758120227/0100
 1 - 2 - 3 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
18. 10. 2018 - 66 066,00 CZK 180100028 / 308 / 23 (213723501/300)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
Exclusive production internetová reklama
18. 10. 2018 2 000,00 CZK 23 / 308 / — SNK EVROPŠTÍ DEMOKRATÉ (115-4448810237/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
převod prostředků v rámci účtů SNK ED
18. 10. 2018 - 14 799,00 CZK 180100032 / 308 / 23 (213723501/300)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
Exclusive production web prezentace
11. 10. 2018 - 4 072,00 CZK 180100052 / 308 / 23 (213723501/300)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
Exclusive production reklam kampaň
10. 10. 2018 50 000,00 CZK 23 / 308 / 23 SNK EVROPŠTÍ DEMOKRATÉ (115-4449010207/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
převod fin daru na volební účet