Transparentní účet

Název: SNK Evropští demokraté | Číslo: 115-7758120227/0100
 1 - 2 - 3 - 4 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
30. 11. 2018 - 60,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
31. 10. 2018 - 60,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
31. 10. 2018 - 30,00 CZK — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY
18. 10. 2018 - 66 066,00 CZK 180100028 / 308 / 23 (213723501/300)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
Exclusive production internetová reklama
18. 10. 2018 2 000,00 CZK 23 / 308 / — SNK EVROPŠTÍ DEMOKRATÉ (115-4448810237/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
převod prostředků v rámci účtů SNK ED