Transparentní účet

Název: SNK Evropští demokraté | Číslo: 115-4449010207/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
31. 1. 2019 - 60,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
31. 12. 2018 - 60,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
31. 12. 2018 - 24,00 CZK — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY
17. 12. 2018 11 000,00 CZK 27021530 / 308 / — SDRUZENÍ NEZÁVISLÝCH (1471848379/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
14. 12. 2018 125 000,00 CZK 2 / — / — STAROSTOV? A NEZÁVIS (2401283100/2010)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
SNK-ED - Dorovnání závazků z roku 2018 dle smlouvy