Transparentní účet

Název: SNK Evropští demokraté | Číslo: 115-4449010207/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
31. 3. 2019 - 60,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
28. 2. 2019 31 250,00 CZK 1 / — / — STAROSTOV? A NEZÁVIS (2401283100/2010)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
SNK-ED - dle smlouvy - vys. - 1. čtvrtletí 2019
28. 2. 2019 - 60,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
28. 2. 2019 - 6,00 CZK — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY
31. 1. 2019 - 60,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU