Transparentní účet

Název: Sociálně-psychiatrické centrum Fénix | Číslo: 115-2540430297/0100
 1 - 2 - 3 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
31. 3. 2018 - 60,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
28. 2. 2018 - 60,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
31. 1. 2018 3 781,92 Kč — / — / — SOCIÁLNĚ-PSYCHIATRICKÉ CENTRUM (1073045130267/100)
ZAHRANIČNÍ PLATBY LEDEN 2018
VEŘEJNÁ SBÍRKA_SPC FENIX
31. 1. 2018 - 60,00 Kč — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
31. 1. 2018 - 5,00 Kč — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY