Transparentní účet

Název: SOCIÁLNÍ AGENTURA, O.P.S. | Číslo: 115-6715500217/0100
 1 - 2 - 3 - 4 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
31. 3. 2019 - 60,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
31. 3. 2019 - 6,00 CZK — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY
21. 3. 2019 - 81 900,00 CZK 2019 / — / — SOCIÁLNÍ AGENTURA, O.P.S. (115-2415050287/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
28. 2. 2019 - 60,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
31. 1. 2019 - 60,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU