Transparentní účet

Název: Soutěž Oděv a textil, Liberec | Číslo: 115-3560120207/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
30. 11. 2018 - 169,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
6. 11. 2018 169,00 CZK — / — / 3560120207 MOJE ODMĚNY (43-6964420277/100)
BONUS ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
Bonus 100.00%
2. 11. 2018 300,00 CZK — / — / — BENEŠOVÁ ALENA (27-4114670297/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
bezúčelový dar
2. 11. 2018 - 2 160,00 CZK 1539561807 / 378 / 269775 OCHRANNÝ SVAZ AUTORSKÝ (19-0000235061/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
31. 10. 2018 - 169,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU