Transparentní účet

Název: Společenství Točná | Číslo: 107-1593580227/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
20. 4. 2018 1 911,00 CZK 7040100 / — / — PROCHAZKA JAN (217635699/300)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
19. 4. 2018 6 009,00 CZK 7040100 / — / — ŠÁDKOVÁ DANA (35-6503830257/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
18. 4. 2018 1 789,00 CZK 7210000 / — / — Alena Čapková (1154033010/3030)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Čapková (č.21) - zálohy
16. 4. 2018 2 380,00 CZK 70601000 / — / — KUKACKOVA MILADA (229152424/300)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
16. 4. 2018 2 000,00 CZK 7130000 / — / — SAMKOVA VERA (184736628/300)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY