Transparentní účet

Název: SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRO DŮM U BLAŽENK | Číslo: 107-6590890257/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
19. 9. 2018 5 000,00 CZK 5 / — / — HOUSKA JOSEF (51-1871420267/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
17. 9. 2018 3 534,00 CZK 1 / — / — Michaela Kenížová (1570766010/3030)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
SVJ Kenížovi
17. 9. 2018 4 000,00 CZK 9 / — / — Králová Kateřina (2106466166/2700)
Králová Kateřina
SVJ - U BLAžENKY
14. 9. 2018 3 500,00 CZK 7 / 558 / — VÁCLAVKOVÁ LIBUŠE ING. (19-1496370287/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
Vaclavek - sprava Blazenka
14. 9. 2018 4 200,00 CZK 8 / 558 / — VÁCLAVKOVÁ LIBUŠE ING. (19-1496370287/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
Vaclavkova - sprava Blazenka