Transparentní účet

Název: Společenství vlastníků u dráhy 318, Chýn | Číslo: 107-9310390287/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
20. 4. 2018 1 290,00 CZK 7318 / — / — Šamberger Vladimír (1677350023/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
20. 4. 2018 1 696,00 CZK — / — / — BIČÍK TOMÁŠ (107-4326930257/100)
NAJEM U DRAHY
Z CK-0001074326930257
18. 4. 2018 1 500,00 CZK 1318 / — / — GOLDOVÁ JAROSLAVA (35-7561820297/100)
SLUZBY BYT GOLDOVA
Z CK-0000357561820297
13. 4. 2018 - 13 761,00 CZK 31803162 / — / — "1. VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST (19-6008470207/100)
VODNÉ/STOČNÉ
SVJ U DRÁHY 318, CHÝNĚ
11. 4. 2018 2 358,00 CZK 3318 / — / — SVOBODA PAULINA ALEKSANDRA (115-0009070267/100)
BYT SLUZBY
Z CK-0001150009070267