1 - 2 - 3 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
31. 1. 2020 - 1,49 CZK — / — / — (0/100)
ODEPSANÝ ÚROK
31. 12. 2019 - 1,47 CZK — / — / — (0/100)
ODEPSANÝ ÚROK
30. 11. 2019 - 69,00 CZK — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY
26. 11. 2019 - 2 768,00 CZK 190127883 / 51 / 7230052 POB1086 (27-6180500287/100)
EXE404093/2019-530000-42
CELNÍ ÚŘAD PRO JIHOMORAVSKÝ KR
AJ, BRNO
15. 10. 2018 10 000,00 CZK — / 308 / — Jungvirtová Hana (2281381143/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY