Transparentní účet

Název: Společně pro Strakonice | Číslo: 115-7695430227/0100
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
17. 8. 2018 20 000,00 CZK 640407 / 8 / — JUNGVIRT MILAN (107-7642300277/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
Milan Jungvirt