Transparentní účet

Název: Společnost občanů Machnína | Číslo: 107-2438120217/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
31. 3. 2018 - 169,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
28. 2. 2018 - 169,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
31. 1. 2018 - 169,00 Kč — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
18. 12. 2017 - 600,00 Kč 302017 / 308 / — OBEC KRYŠTOFOVO ÚDOLÍ (20429461/100)
ÚHRADA ZA STÁNKY NA ADVENT
28. 11. 2017 - 1 750,00 Kč 35 / 308 / — (6701002213854869/6210)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU