Transparentní účet

Název: Společnost občanů Machnína | Číslo: 107-2438120217/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
2. 11. 2018 - 41 524,00 CZK 180800094 / 308 / — (3934482/800)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
29. 10. 2018 - 2 399,00 CZK 9494961 / 1178 / 102323001 PLATEBNÍ KARTY VISA CZK (19-5370210227/100)
20181027 PLATEBNÍ KARTY
0009494961 19 000000
WEBNODE AG SCHWEIZ CH 30 4125 01** **** *561 VISA 25.10.2018 2.399,0
25. 10. 2018 41 165,00 CZK 201801443 / — / — Fond rozvojové spolu (6789102/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
12. 7. 2018 - 949,00 CZK 2152001 / 308 / — (2530531406/2600)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
6. 6. 2018 - 4 000,00 CZK 9494961 / 1178 / 2000000 PLATEBNÍ KARTY-VÝBĚR NA ATM KB (19-5369120267/100)
20180606 PLATEBNÍ KARTY
0009494961 00 183500
KB ATM SVERMOVA 262 LIBEREC CZ 90 4125 01** **** *561 VISA 05.06.2018 4.000,0