Transparentní účet

Název: Společnost občanů Machnína | Číslo: 107-2438120217/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
10. 12. 2018 15 000,00 CZK — / 308 / — Římskokatolická farn (2604657379/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
5. 12. 2018 - 10 381,00 CZK 18100613 / 308 / — (3934482/800)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
5. 12. 2018 2 500,00 CZK 111 / — / — PORŠ MILAN (107-5831210247/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
Převod hotovosti na účet spolku
2. 11. 2018 - 41 524,00 CZK 180800094 / 308 / — (3934482/800)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
29. 10. 2018 - 2 399,00 CZK 9494961 / 1178 / 102323001 PLATEBNÍ KARTY VISA CZK (19-5370210227/100)
20181027 PLATEBNÍ KARTY
0009494961 19 000000
WEBNODE AG SCHWEIZ CH 30 4125 01** **** *561 VISA 25.10.2018 2.399,0