Transparentní účet

Název: "spolek Fiducia" | Číslo: 115-3935340207/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
20. 9. 2018 - 2 632,00 CZK 181191 / — / — (374056113/300)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
tisk měsíční program
20. 9. 2018 - 950,00 CZK 1890018 / — / — ISSA CZECH S.R.O. (19-7879360227/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
20. 9. 2018 - 776,00 CZK 2018539 / — / — (2200422389/800)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
ubytování účinkující
18. 9. 2018 - 1 500,00 CZK — / — / — (5544796003/2700)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
pronájem prostor KSA na na debatu
12. 9. 2018 - 4 574,00 CZK 10651439 / — / — (200410776/300)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
velkoplošný tisk