Transparentní účet

Název: SPOLEK HÁJOVNA Z.S. | Číslo: 115-5697010227/0100
 1 - 2 - 3 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
1. 4. 2019 600,00 CZK — / — / — Finková Veronika,MgA (2837172153/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
dar
14. 1. 2019 5 000,00 CZK — / — / — Jiřičková, Kateřina (2801448728/2010)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
prispevek na najem
31. 12. 2018 - 5 395,00 CZK 200001063 / — / — (149024-0005157998/6000)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
28. 12. 2018 - 17 400,00 CZK 200001063 / — / — (149024-0005157998/6000)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
19. 12. 2018 6 255,25 CZK 1970 / — / — Peterka Pavel,Ing. (814463143/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
dar spolku Hájovna Cibulka od spolku Cibulka