Transparentní účet

Název: Spolek Karma Srdcem | Číslo: 115-4186370277/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
17. 8. 2018 - 22 520,00 CZK — / — / — (3154894063/800)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
16. 8. 2018 50,00 CZK — / — / — MALEČKOVÁ VERONIKA (215937677/600)
SB 15.08.18/16 51 33 03914290
LÁSKY
16. 8. 2018 50,00 CZK — / — / — VODIČKOVÁ KATEŘINA (213938369/600)
SB 15.08.18/23 26 29 03914703
15. 8. 2018 100,00 CZK — / — / — Tereza Mokrenová (1649302016/3030)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
LÁSKY
15. 8. 2018 444,00 CZK — / — / — Jan Nohejl (1511023014/3030)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY