Transparentní účet

Název: Spolek Karma Srdcem | Číslo: 115-4186370277/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
3. 4. 2019 169,00 CZK — / — / 4186370277 MOJE ODMĚNY (43-6964420277/100)
BONUS ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
Bonus 100.00%
1. 4. 2019 - 290,00 CZK 5190325779 / 308 / — (830809001/5500)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
31. 3. 2019 - 95,00 CZK — / — / — (0/100)
BALÍČEK TRANSAKCÍ
31. 3. 2019 - 169,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
15. 3. 2019 - 1 200,00 CZK 2019010 / — / — (670100-2213427664/6210)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU