Transparentní účet

Název: Spolek Poliklinika pod Marjánkou z.s | Číslo: 115-3751100217/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
31. 1. 2019 - 169,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
31. 1. 2019 - 0,23 CZK — / — / — (0/100)
ODEPSANÝ ÚROK
7. 1. 2019 500,00 CZK 536025 / — / — MUDR. IVANA STUPKO (159945655/600)
SB 07.01.19/11 36 43 04064138
31. 12. 2018 - 169,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
31. 12. 2018 - 0,04 CZK — / — / — (0/100)
ODEPSANÝ ÚROK