Transparentní účet

Název: Spolek přátel ZŠ Poštovní | Číslo: 115-0438860267/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
17. 4. 2019 - 100,00 CZK 182325007 / — / — (2201317230/2010)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
Zápisné za kroužky
5. 4. 2019 - 968,00 CZK 2019104 / — / — AUTODOPRAVA DANIEL SLÁDEK S.R. (115-7796500247/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
Přeprava - Krajská knihovna
5. 4. 2019 - 1 617,00 CZK 20190369 / — / — (2700878243/2010)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
Potřeby na výtvarný kroužek
3. 4. 2019 70,00 CZK — / — / 438860267 MOJE ODMĚNY (43-6964420277/100)
BONUS ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
Bonus 41.40%
31. 3. 2019 - 39,00 CZK — / — / — (0/100)
BALÍČEK TRANSAKCÍ