Transparentní účet

Název: Spolek přátel ZŠ Poštovní | Číslo: 115-0438860267/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
17. 8. 2018 - 13 972,00 CZK 138001250 / — / — (1013962/800)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
Pracovní sešity 5. C
17. 8. 2018 1 000,00 CZK 1105 / — / — CESKA POSTA, S.P. (160987123/300)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
posta 304015 15.08.2018 c 12003 A ARI E GRYGEROV* TOMA*S GRYGERA
17. 8. 2018 1 000,00 CZK 1301 / 329 / — BLAHA PAVEL (135030709/300)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
304703
17. 8. 2018 1 000,00 CZK 1201 / — / — BILA ALENA (100739021/300)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Zuzana Bila
17. 8. 2018 1 000,00 CZK 1319 / — / — Přibyl Pavel (1121835113/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY