Transparentní účet

Název: Spolek Pro Opravu Varhan v Chotěboři | Číslo: 115-3289000207/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
12. 11. 2018 - 73,00 CZK 10112018 / — / — PIKLA JAKUB (43-8949040267/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
Poštovné Říjen 2018
5. 11. 2018 200,00 CZK — / — / — Filipová Ivana (2110983799/2700)
Filipová Ivana
Varhany
Příspěvek
5. 11. 2018 400,00 CZK — / — / — Vodrážková Miroslava (908867093/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
11. 10. 2018 200,00 CZK — / — / — Pecnová, Ludmila (2101356259/2010)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
1. 10. 2018 1 000,00 CZK 2018067 / — / — Stehlík Jaromír (2806621163/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY