Transparentní účet

Název: Spolek Pro Opravu Varhan v Chotěboři | Číslo: 115-3289000207/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
15. 2. 2019 1 000,00 CZK 2018064 / — / — NEZMEŠKALOVÁ ZDEŇKA (78-7845480247/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
Josef Marek
8. 2. 2019 1 000,00 CZK — / — / — (0/100)
VKLAD HOTOVOSTI
IVANA FRITSCHE,ADOPCE PÍŠŤALY
8. 2. 2019 2 500,00 CZK — / — / — (0/100)
VKLAD HOTOVOSTI
DAGMAR NĚMEC,ADOPCE PÍŠŤALY
18. 1. 2019 100,00 CZK — / — / — (0/100)
VKLAD HOTOVOSTI
PAVEL VALTR,ČLENSTVÍ 2018
18. 1. 2019 100,00 CZK — / — / — (0/100)
VKLAD HOTOVOSTI
PAVEL VALTR,ČLENSTVÍ 2019