Transparentní účet

Název: Spolek Pro Opravu Varhan v Chotěboři | Číslo: 115-3289000207/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
11. 12. 2018 10 000,00 CZK — / — / — (0/100)
VKLAD HOTOVOSTI
ADOPCE PÍŠTALY SVOBODOVI
11. 12. 2018 8 063,00 CZK — / — / — (0/100)
VKLAD HOTOVOSTI
KASIČKA KOSTEL
4. 12. 2018 10 000,00 CZK — / — / — Dana Čermáková (1015309005/6100)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
adopce píšťaly D
3. 12. 2018 - 303,00 CZK 3118327454 / — / — (313787/2010)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
varhanychotebor.cz
28. 11. 2018 - 900,00 CZK 5345154 / — / — KELOVSKÝ DAVID (115-5156960297/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
Grafické návrhy - ben. koncerty 2017