Transparentní účet

Název: Spolek Pro Opravu Varhan v Chotěboři | Číslo: 115-3289000207/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
19. 6. 2018 - 353,10 CZK 9517816 / 1178 / 102123001 PLATEBNÍ KARTY VISA CZK (19-5370210227/100)
20180619 PLATEBNÍ KARTY
0009517816 11 000000
Penny U Prefy 1708 Chotebor CZ 36 4125 01** **** *788 VISA 17.06.2018 353,1
18. 6. 2018 1 389,00 CZK — / — / — (0/100)
VKLAD HOTOVOSTI
KASIČKA IC
18. 6. 2018 3 006,00 CZK — / — / — (0/100)
VKLAD HOTOVOSTI
KONCERT V LIBICI NAD DOUBRAVOU
18. 6. 2018 - 1 500,00 CZK — / — / — (1132275019/3030)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
Doprava 6.beneficni koncert
15. 6. 2018 1 000,00 CZK 2018048 / — / — Peterka Jiří (477816103/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Iva a Jirka Peterkovi - adopce píšťaly