Transparentní účet

Název: Spolek pro podp. kult. děd. v obci Pičín | Číslo: 115-3891410217/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
27. 3. 2018 1 000,00 CZK 551016 / — / — Jiří Řehka (9072768001/5500)
Jiří Řehka
na opravu střechy kostela čtvereček G 6
27. 3. 2018 1 000,00 CZK 551016 / — / — Jaroslava Řehková (9035545001/5500)
Jaroslava Řehková
na opravu střechy čtvereček H 6
27. 3. 2018 25 000,00 CZK 9 / 8 / — JOSEF BEDŘICH SPOL. S R.O. (416241211/100)
dar oprava kostela v Pičíně
16. 3. 2018 1 500,00 CZK — / — / — KUPKOVA VACLAVA (261388138/300)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
darce GIRO cykloklub Picin
16. 3. 2018 5 000,00 CZK — / — / — KOLLER JAN (9351400277/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU