Transparentní účet

Název: SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL DĚTÍ JABLOŇOVÁ | Číslo: 115-8936760257/0100
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
7. 6. 2019 250,00 CZK — / — / — BURGR OTAKAR (78-6055270267/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
Otakar Burgr - druhý vklad :)