Transparentní účet

Název: Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikuláše z Hus | Číslo: 115-8774350297/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
18. 4. 2019 500,00 CZK 9 / 308 / — Hajíčková Petra (1041064013/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Tereza Hajíčková 6.A
18. 4. 2019 - 1 549,00 CZK 6807 / — / — ELEKTRO PW S.R.O. (20310217/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
Faktura č. 6807 SRP ZŠ Mikuláše z Husi
17. 4. 2019 200,00 CZK — / — / — GRÁFOVÁ HANA (161635429/600)
INT 16.04.19/19 54 35 0417733
david g.
17. 4. 2019 200,00 CZK — / — / — PESEK EMIL (176352886/300)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Emil Pesek
16. 4. 2019 200,00 CZK — / — / — Voborská Iveta,Mgr. (1356435173/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Voborská Iveta