Transparentní účet

Název: Spolek rodičů při Tyršově z.š., Brno | Číslo: 115-0755660277/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
6. 2. 2019 6 695,00 CZK 1510190541 / 8 / — Naja servis s.r.o. (103199200/5500)
Naja servis s.r.o.
31. 1. 2019 - 169,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
21. 1. 2019 22 600,00 CZK 9618539 / 1178 / 202050000 PLAT.KARTY-VKLAD NA ATM-CZK (43-6965780207/100)
20190122 PLATEBNÍ KARTY
Vklad na ATM
KB ATM GAJDOSOVA BRNO Brno 83 4125 01** **** 1650 VISA 21.01.2019 22.600,0
11. 1. 2019 - 950,00 CZK 3944110446 / 308 / 208 (133100101/300)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
31. 12. 2018 - 169,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU