Transparentní účet

Název: Spolek rodičů při Tyršově z.š., Brno | Číslo: 115-0755660277/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
20. 9. 2018 100,00 CZK — / — / — KUBISOVÁ DURÁKOVÁ EVA (27-0514280257/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
18. 9. 2018 200,00 CZK 201866004 / — / — BUCEK ALES (160032650/300)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Klara Buckova-6.B
17. 9. 2018 200,00 CZK — / — / — Kuric Pavel,Ing. (477105053/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Kateřina Kuricová 8.B
14. 9. 2018 600,00 CZK — / — / — Slámová Iva (37837007/2700)
Slámová Iva
Spolek rodičů při Tyršově z.š.
4.A
14. 9. 2018 100,00 CZK — / — / — Zdeňka Hovorková (1019568012/6100)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Hovorková L. , 4.B, třídní fond