1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
1. 4. 2020 3 100,00 CZK — / — / — ŠALDOVÁ DANA (107-1522300267/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
Dana Saldova
1. 4. 2020 879,00 CZK 20200053 / — / — Lenka Králová (1569105012/3030)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
1. 4. 2020 - 119,00 CZK 8588208 / 1178 / 102123001 PLATEBNÍ KARTY VISA CZK (19-5370210227/100)
20200401 PLATEBNÍ KARTY
0008588208 19 000000
ZASLAT.CZ PRAHA 2 - VIN CZ 30 4125 01** **** 2889 VISA 30.03.2020 119,0
1. 4. 2020 - 129,00 CZK 8588208 / 1178 / 102123001 PLATEBNÍ KARTY VISA CZK (19-5370210227/100)
20200401 PLATEBNÍ KARTY
0008588208 19 000000
ZASLAT.CZ PRAHA 2 - VIN CZ 30 4125 01** **** 2889 VISA 30.03.2020 129,0
31. 3. 2020 - 366,00 CZK — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY