Transparentní účet

Název: Spolufinancování projektů EU | Číslo: 107-6482590257/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
14. 2. 2019 30 000 000,00 CZK 923 / 558 / — LIBERECKÝ KRAJ (19-7964000277/100)
PLATBA/VKLAD VE PROSPĚCH ÚČTU
14. 2. 2019 - 12 100,00 CZK 619 / 308 / — (194021669/300)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
13. 2. 2019 - 1 495,00 CZK 62019 / 308 / — (205467843/300)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
13. 2. 2019 - 1 500,00 CZK 19001 / 308 / — (170677989/300)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
13. 2. 2019 - 2 806,00 CZK 191004 / 308 / — KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC, A.S (36631461/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU