Transparentní účet

Název: Spolufinancování projektů EU | Číslo: 107-6482590257/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
20. 9. 2018 50 000 000,00 CZK 923 / 558 / — Liberecký kraj (94-0005827461/710)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
GPIDKULBP011U8MB1GPORCK
19. 9. 2018 - 1 080,00 CZK 201813 / 308 / — (259615039/300)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
19. 9. 2018 - 1 500,00 CZK 18006 / 308 / — LUMOS FOUNDATION (107-6237790247/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
18. 9. 2018 - 726,00 CZK 9041800571 / 308 / — POVODÍ OHŘE,STÁTNÍ PODNIK (9137441/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
18. 9. 2018 - 4 743,00 CZK 2182394 / 308 / — (409520028/5500)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU