Transparentní účet

Název: Správa bytového fondu | Číslo: 1298200287/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
13. 12. 2018 4 750,00 CZK 367623 / — / — Pavel Papageorgiu (1513794015/3030)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
13. 12. 2018 - 4 953,00 CZK 2018073 / 308 / — (2600508974/2010)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
13. 12. 2018 - 6 244,00 CZK 103 / 308 / — KLIMT MILOSLAV (1312340287/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
13. 12. 2018 - 6 475,00 CZK 18289 / 308 / — LEPEŠKA MIROSLAV (78-6216960227/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
13. 12. 2018 - 6 500,00 CZK 112018 / 308 / — (1063886093/800)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU