Transparentní účet

Název: ST. MĚSTO BRNO-MĚSTSKÁ ČÁST BRNO - | Číslo: 18628621/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
15. 2. 2019 - 832 278,00 CZK 61715011 / — / — STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO - MČ BRN (43-8043470287/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
mzdy Medlánky 01/2019
14. 2. 2019 3 728,00 CZK 7200014328 / 308 / 5400086787 Amper Market, a.s. (5050013734/5500)
AMPER MARKET, A.S.
STATUTARNI MESTO BRNO
5400086787
13. 2. 2019 - 300,00 CZK 7500004436 / — / — (117714373/300)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
13. 2. 2019 - 1 000,00 CZK 7500004437 / — / — (117714373/300)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
13. 2. 2019 - 1 150,00 CZK 7500004439 / — / — (117714373/300)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU