Transparentní účet

Název: ST. MĚSTO BRNO-MĚSTSKÁ ČÁST BRNO - | Číslo: 18628621/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
19. 9. 2018 - 2 412,00 CZK 810220 / — / — (215487071/600)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
19. 9. 2018 - 2 798,00 CZK 1801007 / — / — (2000609560/2010)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
19. 9. 2018 - 813 280,00 CZK 61715011 / — / — STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO - MČ BRN (43-8043470287/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
17. 9. 2018 - 906,00 CZK 1141806408 / 308 / — MB - SVING S.R.O. (217440111/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
17. 9. 2018 - 968,00 CZK 180102711 / — / — (168457418/300)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU