Transparentní účet

Název: ST. MĚSTO BRNO-MĚSTSKÁ ČÁST BRNO - | Číslo: 18628621/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
23. 5. 2019 - 1 116,00 CZK 19068 / — / — MICHÁLEK VLADIMÍR (379749621/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
23. 5. 2019 - 3 449,00 CZK 20190050 / — / — (2704938514/600)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
23. 5. 2019 - 13 583,00 CZK 4499278516 / — / — (111422222/800)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
21. 5. 2019 - 269,10 CZK 19051915 / — / — (2051650408/2600)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
21. 5. 2019 - 3 388,00 CZK 2019100093 / — / — PAPEŽ VLADIMÍR JUDR (29940231/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU