Transparentní účet

Název: ST. MĚSTO BRNO-MĚSTSKÁ ČÁST BRNO - | Číslo: 18628621/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
20. 4. 2018 - 842 331,00 CZK 61715011 / — / — STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO - MČ BRN (43-8043470287/100)
mzdy 03/2018
19. 4. 2018 - 666,00 CZK 10518042 / — / — ADAM - ZAHRADNICKÁ A.S. (6981050247/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
19. 4. 2018 - 809,00 CZK 1820826 / — / — (4200101453/6800)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
19. 4. 2018 - 1 700,00 CZK 833555193 / — / — (2700198782/2010)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
19. 4. 2018 - 3 642,00 CZK 20180133 / — / — (219029035/600)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU